www.santiyegunlugu.com

TUĞLA VE TAŞ TARİHÇESİ

En temel yapı malzemeleri TUĞLA VE TAŞ TARİHÇESİ araziden çıkan veya çevrenin bir parçası olarak bulunan ya da topraktan elde edilenlerdir. Bu tür malzemeler, topraktan ve doğadan kolay elde edilen malzemelerdir. Bundan dolayı da yıllar boyunca da çok fazla kullanılır hale gelmiştir. Tuğlalar yapılırken sadece bir kalıp içerisine yerleştirilerek yapılırlar. (Toprağın hazırlanıp prizini alması için […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

ALKAZAR NE DEMEK?

Endülüs yapıları içerisinde bulunan ismini de o dönemin arapça kelimesi içerisinden alan ALKAZAR aynı zaman da bulundu alana da adını vermiştir. Mağribilerin ülkeyi istila ettikleri dönemde İspanya’da inşa ettikleri kalelere verilen ad. Arapça al qasr (saray yada kale) kelimesinden gelen Alkazar, Madrid Segovia Alkazarı’nın minare şeklinde ki kulelerinden de izlenebildiği gibi, Mağribilerin zanaat ve dekorasyonda […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

AKANTÜS YAPRAĞI

Korent ya da kompozit düzenlerde sütun başlıklarında kullanılan, genellikle taş ya da ahşaptan oyulmuş yaprak motifli süsleme. Akantüs yaprağı süslemelerine frizlerde ve tepeliklerde de rastlanabilir. Akantüs, ilkçağdan beri Roma ve Bizans gibi birçok kültürde çeşitli yapılarda yoğun olarak kullanılan bir bitki. Korent ve kompozit sütun başlıklarının ayrılmaz birer parçasıdırlar. Genel de Akdeniz bölgesine kıyı olan […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

ESKİZDE ÇİZGİLERİN ÖNEMİ

Eskiz yaparken çizgilerin çok önemi olduğunu unutmayalım. Eskiz yaparken çizgilerin kalınlık veya incelikleri kullanılan kalemlerin hassasiyet çok önemli. Eskiz de her bir çizgi bir ifade ve çizimin bize veya diğer insanlara anlatımlarında çok önemi vardır. İnce bir çizgi gölgeleme için veya detaylandırma için kullanılırken daha kalın, ağır bir çizgi biçime ve maddeye işaret edebilir. Farklı […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

MİMARİ ESKİZ TARZLARI

TANIMI: Eskiz, çabuk, rahat ve açık bir çalışma çizimlerdir. Doğası gereği çizimi, bir düşünceyi tarif edebilmek için, çizimi güçlü bir hale getirme yollarıdır. Eskiz bir nevi görsel notların tutulmasıdır. Düşüncenin, hayalin, gözlemin aktarmak istediğimiz yöntemler ile çizime aktarılması. Eskiz defterimizi veya sayfalarımızı yanımızda saklarız. Eskizleri konsept, analitik, gözlem olarak üç kısımda ele almalıyız. KONSEPT ESKİZLER […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

MİMARİ NİZAMLAR

Konut tipinin seçilmesiyle beraber, yapı nizamı kararı da verilmiş olur. Bu karar planların oranları ve organizasyonu üzerinde kesin etkiler bırakır ve önemli bir fiyat etkenidir. NİZAM İLKELERİ Konutlardaki toplama ilkesine uygun olarak tipoloji bakımından aşağıdaki yapı nizamları belirlenmiştir. Ayrık Nizam Yatay sıralam; Bitişik Nizam, Pasaj Nizamı Düşey dizi; Ortak Çekirdek Nizamı Müstakil Ev – Bitişik […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

GELENEKSEL TÜRK ODALARI

Oda, çeşitli aşamalardaki biçimiyle Türk ev yapısının özgün bir biçimidir. Hayat ile oda mekânsal ve işlevsel yapılanmalarıyla, Türk konut kavramının da çekirdek öğeleridir. Oda, ailenin en derin varlığı olduğu kadar, yakın çevrenin şekillenmesine ilişkin temel estetik tavrı da yansıtır. Oda Türk geleneğinde çok fazla yeri vardır. Odalar yüz yıllarca özelliğini kaybetmeden günümüze gelmiştir. Fakat şehirlerde […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

ŞANTİYEDE KADIN İZLERİ

Bilindiği gibi son yıllarda kadınların inşaat ve inşaat sahasında çok fazla görüyoruz. Kadınlar artık her yerdeler. Başarı ve başarı öyküleri ile karşımıza çıkıyorlar. Üniversitede mimarlık ve mühendislik fakültesinde okuyan bir çok kadın eskilerde daha az inşaat ve şantiye alanlarında yer alırlardı. Kadınların saha da gezmeleri uygulama takiplerini yapmaları, uygulanan ve tamamlanan yapıların kontrollerinin yapılmasının yanında. […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

SPİDER CEPHE SİSTEMLERİ(DWG DOSYA)

Bilindiği gibi mimaride birçok yöntem ile yapılmış cepheler, ara bölücüler, odalar ve katlar bulunmaktadır. Spider sistemde bu yöntemlerin başını çeken birçok yöntemden birisidir. Tarihçesi çok eski olmamak ile cam ve camın işlenebilir özellikleri ile gelişmiştir. Sistem detayını aşağıda bulunan dwg dosyasından indire bilirsiniz. Kullanılan sistemi en çok havalimanları, iş merkezleri, özel veya kamu kurumları ve […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

DIŞ CEPHE NOKTA DETAYI

ALÜMİNYUM BİRLEŞİM DETAYI Alüminyum Cephe sistemlerinde en önemli özellik dış cephe ile yapıda kullanılan veya kullanılacak dış cephe nokta detaylarıdır. Yapılar kendi içlerinde çeşitlilik ve kolon, kiriş birleşim detayları özel çalışmalar ile belirlenir. Bu projemizde sizlere dış cephenin iç mekan ile olan bağlantısını anlatmak adına bir detay paylaşacağım. Bu paylaşım sayesinde neden dış cephelerin yalıtımlarının […]

Continue Reading