www.santiyegunlugu.com

ANTONİO GAUDİ

Katalan mimari ANTONİO GAUDİ doğal ve Gotik formlardan esinlendi. Gaudi’nin heykelsel yapı tasarımları ifadeleri açısından hem organik hem de dinamikti. ANTONİO GAUDİ (1852-1926) Yılları arasında yaşamış değişik tarzı ve doğa ile bütünleşen bir mimari tasarımı olan mimarlardandır. Gaudi yapısal ve fiziksel formlar ile yaptığı deneyler ile ünlü oldu. Gaudi’nin yapıları geleneksel İspanyol mimari yapılarına meydan […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

TUĞLA VE TAŞ TARİHÇESİ

En temel yapı malzemeleri TUĞLA VE TAŞ TARİHÇESİ araziden çıkan veya çevrenin bir parçası olarak bulunan ya da topraktan elde edilenlerdir. Bu tür malzemeler, topraktan ve doğadan kolay elde edilen malzemelerdir. Bundan dolayı da yıllar boyunca da çok fazla kullanılır hale gelmiştir. Tuğlalar yapılırken sadece bir kalıp içerisine yerleştirilerek yapılırlar. (Toprağın hazırlanıp prizini alması için […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

ALKAZAR NE DEMEK?

Endülüs yapıları içerisinde bulunan ismini de o dönemin arapça kelimesi içerisinden alan ALKAZAR aynı zaman da bulundu alana da adını vermiştir. Mağribilerin ülkeyi istila ettikleri dönemde İspanya’da inşa ettikleri kalelere verilen ad. Arapça al qasr (saray yada kale) kelimesinden gelen Alkazar, Madrid Segovia Alkazarı’nın minare şeklinde ki kulelerinden de izlenebildiği gibi, Mağribilerin zanaat ve dekorasyonda […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

AKANTÜS YAPRAĞI

Korent ya da kompozit düzenlerde sütun başlıklarında kullanılan, genellikle taş ya da ahşaptan oyulmuş yaprak motifli süsleme. Akantüs yaprağı süslemelerine frizlerde ve tepeliklerde de rastlanabilir. Akantüs, ilkçağdan beri Roma ve Bizans gibi birçok kültürde çeşitli yapılarda yoğun olarak kullanılan bir bitki. Korent ve kompozit sütun başlıklarının ayrılmaz birer parçasıdırlar. Genel de Akdeniz bölgesine kıyı olan […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

MİMARİ NİZAMLAR

Konut tipinin seçilmesiyle beraber, yapı nizamı kararı da verilmiş olur. Bu karar planların oranları ve organizasyonu üzerinde kesin etkiler bırakır ve önemli bir fiyat etkenidir. NİZAM İLKELERİ Konutlardaki toplama ilkesine uygun olarak tipoloji bakımından aşağıdaki yapı nizamları belirlenmiştir. Ayrık Nizam Yatay sıralam; Bitişik Nizam, Pasaj Nizamı Düşey dizi; Ortak Çekirdek Nizamı Müstakil Ev – Bitişik […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

İnşaat Keşif Örneği

İnşaat Keşif Örneği İNŞAAT KEŞİF ÖRNEĞİ İNDİRME LİNKİ İNDİRME LİNKİ Neden Metraj yaparız?   Yapılacak iş, konuşulacak konu ne olursa olsun, mali boyutunu bilmemiz gerekiyor. Mali yönünü bilmek için metraj ve keşif yapmamız gerekiyor. Keşif ile Metraj Arasındaki Fark ? Metraj; Neyi, kaç tane (ad/kg/m2) yapacağız? Keşif; Neyi, kaç tane ve kaça (TL/USD/EURO) yapacağız? Neleri […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

Civatalar Autocad Çizim

Civatalar Autocad Çizim Cıvatalar Civatalar Autocad Çizim,en çok kullanılan en önemli çözülebilir makina elemanlarıdır. Cıvata silindirik bir çubuğa vida çekilerek yapılır. Şekil 1 de makina branşında kullanılan tipik sağ helisli cıvata resmi görülmektedir.   Vida helis şeklindeki bir kamanın, yani bir dik üçgenin bir silindirin üzerine sarılmasıyla elde edilir (bak Şekil 2). Standartlaştırılmış vidalarda bütün […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

Duvarlarda Kullanılan Taşların Genel Özellikleri

Duvarlarda Kullanılan Taşların Genel Özellikleri (a)- Taşlar homojen, damarsız ve çatlaksız olmalı; kırıldığında keskin köşeler vermeli ve ufalanmamalıdır (b)- Taşların harca yapışma özelliği ve pürüzlülüğü tam olmalıdır (c)- Kalker türü taşlar ateş etkisi altındaki yerlerde kullanılmamalıdır (d)- Yonu taşı olarak ince daneli ve kolay işlenebilir taşlar seçilmelidir (e)- Çok kenarlı taşlarda köşe açıları 600 den […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

Kagir Duvarlar

Kagir Duvarlar Kagir Duvarlar, Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına “Kârgir Duvarlar” denilmektedir. Başlıca kârgir duvar gereçleri; 1. Doğal taşlar 2. Yapay taşlar 3. Harçlarlıdır.   1. DOĞAL TAŞLAR: Taşıyıcı duvarlarda kullanılan basınç dayanımı 350 kg/cm2 den yüksek olan ocaklardan elde edilen […]

Continue Reading
www.santiyegunlugu.com

İhale

İhale İhale, sözlük anlamı ile, bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir. Piyasanın hareketlenmesi ile dünyada ticaretin sınır ötesi hal alması, sermayenin giderek serbest bir piyasada dolaşması sayesinde ihaleler uluslar arası bir boyut kazanmıştır. İhaleler ülkemizde en son 1 ocak 2003 yılında yürürlüğe giren […]

Continue Reading