www.santiyegunlugu.com

MİMARİ PROJEDE PLAN NASIL ÇİZİLİR

Genel Projeler

MİMARİ PROJEDE PLAN NASIL ÇİZİLİR, hazırlanacak mimari bir proje evrensel olmalı ve tanımlamalar mutlaka doğru olmalı. Çizimler birbiri ile uyuşmalı, bağlantıları olmalı, üzerin de ki yazılar birbirleri ile kesişmeli.

İlk olarak zaten mimari bir proje çizilirken önce plan çizilir, planlar birbiri ile kesiştirildikten sonra ardından kesitler ve görünüşler çizilir.

Çizim de kesit ve görünüşleri okumak, doğru okumak bir beceridir. Çizim gelenekleri ile geleneklerin kullanıldığı sembolleri anlamak bu beceriyi edinmenin şartıdır.

Kesit görünüş çizimi mutlaka planların birbiri ile kesişmesinden sonra yapılır. Çalışmaları yapmak ve tamamlamak içinde ardından kesitleri, görünüşleri tamamlamak gerekir.

PLANLAR

Bir plan, üç boyutlu bir nesnenin, nesnenin içinden geçen yatay düzlem pozisyonunda Otografi izdüşümünün alınmasıdır. Başka bir adla anlatmak gerekirse plan üstten bakılan kesit gibidir. Bir mimari projeyi planlamak onun projesini geliştirip düzenlemektir.

Plan çizimleri ve tasarımların proje çizimlerinin, mimari proje oluşturmanın temelini oluşturmaktadır.

Çalışmalar yapılırken, açıklıklar projenin oturtulması, iç mekanların tasarlanması bunlar en zor adımlardır. Yavaş yavaş ve sakin sakin yapılması gerekir.

Gözden geçirme planı tasarlandığından, binanın odaları ayrı ayrı; mobilyaları, kapıları ve diğer öğeleri tanıtan detaylı şekilde planlanmalıdır. Odaların planları tamamlandığında muhtemelen zemin planının ayarlanması gerekecektir çünkü zemin planında yer alan odalar, odaların işlevleri, malzeme kullanımı, geometri, simetri ve güzergah geliştirilmiştir.

Çizim plan kuralları;

  1. Bir plan çizerken kurgulu açıklamak için grafik kurallar kullanılır.
  2. Çizgi kalınlığındaki çeşitlemeler plandaki farklı dereceli yoğunlukları veya devamlılıkları ima eder.
  3. Daha kalın çizgi daha kalıcı ya da yoğun bir malzemeyi işaret ederken daha ince bir çizgi daha geçici nitelikte veya hafif malzemeyi anlatacaktır.
  4. Plan çiziminde mutlaka kuzey okunun olması gerekir.

Planları hizalamak;

  • Belirli bir binanın veya projenin tüm plan çeşitlerinin birbirleri ile hizalı olmasına dikkat etmek gerekir.
  • Serbest elle çizim yaparken mutlaka planların birbiri ile kesişmesi için aydınger kağıdı üzerine çizip üst üste konulduklarında hizalı olup olmadıklarını kontrol etmek faydalıdır.
  • Cad yazılımlarının da çizimlerin birbiri ile aynı olması için aynı çizim içi boşaltılıp tekrar istenilen kat ve çatılara göre çizilmelidir.
  • Kat planlarının kuzey noktasıyla da hizalandıklarından ve tüm kat planlarının kağıt üzerinde aynı yönelimde olduğundan emin olmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir