www.santiyegunlugu.com

RESTORASYON ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

Genel RESTORASYON

Restorasyon çalışmalarına başlamadan önce fotoğraf, video vb. tekniklerle ayrıntılı olarak belgelenmeli. Ardından ölçekli çizimleri yapılmalı

  • Tarihçesi
  • Estetik özellikleri ve değeri
  • Teknik özellikleri, yapım teknikleri, malzeme ve taşıyıcı sistemler
  • Yasal statü

İyi bir şekilde incelenmelidir.

Rölöve esnasında yapının mimari özellikleri iyice tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. Mimarlar veya restoratörler bu yöntemler sayesinde daha çok bilgi toplarlar. Sorunları çözmek için de daha fazla bilgi alınmasını sağlar.


Restorasyon Çalışmalarına Başlarken

Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar

Tarihi yapıların ilk araştırmasında elde edilen çoğu bilgi yapım tarihi ve yaptıran kişinin kimliği ile sınırlı kalabilir. Eğer yapıtın bir yazıtı bulunmuyorsa yaptıran kişinin hangi tarihte yaşadığından yola çıkıla bilir. Bu ve benzeri durumlarda yoksa yapının, uslup, yapım tekniği, plan, cephe düzeni gibi özelliklerine bakılarak yaklaşık olarak yapılabilir.

Teknik Araştırmalar

Restore edilecek binanın durumunun incelenmedi, hasar nedenlerinin araştırılması ve teşhis edilmesi disiplinlerarası araştırmalar gerektirir. Onarımı yürütecek mimar nemden kaynaklanan çeşitli sorunları, farklı oturma, ezilme, çatlama gibi taşıyıcı sistem aksaklıklarını, malzemelerdeki bozulmaları, yanlış onarımların neden olduğu hasarları teşhis etmek ve çözümleye bilmek için yapı fiziği, zemin ve strüktür mühendisliği, kimya, malzeme bilimi uzmanlık alanlarından yardım alır.

Anıtın Yasal Statüsü

Onarılması düşünülen yapının koruma derecesi ona yapılacak müdehalenin sınırlarını da tanımlar. Aynen korunması gerekli 1. Grup yapılarda ek ve değişiklik yapmak kısıtlıdır.  2. Grup yapılarda cephe yansımayan değişikliklere izin verilir. Hiçbir şekilde koruma veya onarım yapılmamışsa şayet Kültür ve Tabiyat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarına onaylatılıp statüsünün belirlenmesi sağlanır.

Yapının rölövesi, projeleri, fotoğrafları, gravürleri ve çeşitli bilgileri kurula sunularak grupları belirlenmesi için Kurula sunumları yapılır.

Restorasyon çalışmalarından önce mutlaka bu uygulamam ve çalışmaları yapmalıyız. Yönlendirmeleri de bu belirlenen başlıklar altında toplayarak yapmalıyız.

Koruma kurulları benzeri ve özelliklerine göre de grupları belirleyerek restorasyon çalışmalarına başlanılması için onayları ve verir. Koruma kararlarını alırlar.

Ülkemizde bölgelere ve şehirlere göre koruma kurulları bulunmaktadır. Baş vuru için belirlenen bölgede kurullara belirlenen belgeler ile baş vuru yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir