www.santiyegunlugu.com

DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ YAPILARI

Genel RESTORASYON

DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ YAPILARI

İran Horasan Bölgesinden Hasan Dulkadir Bey’in başkanlığında Anadolu’ya gelen, Oğuzların Bozok kolundan olan Dulkadir Türkmenleri, 1337 yılında kahramanmaraş, Elbistan, ve bölgelerinde beylikler kurmuşlardır. Daha sonrasında Malatya, Harput, Kayseri, Yozgat taraflarına kadar sınırlarını genişletmişlerdir.

Kırşehir Ahi Evran Zaviye ve Türbesi

www.santiyegunlugu.com
Kırşehir Ahi Evran Zaviye ve Türbesi

Cami türbe, zaviye ve hanikahtan meydana gelen bir külliyedir. Yapı 886 1481 yılında Alaüddevle Bey onardı. Yakın bir tarihte yenilenircesine yeniden yapılmıştır.

Çandır Şahruhbey Mescidi

www.santiyegunlugu.com
Çandır Şahruhbey Mescidi

Kitabeye göre mescidin H. 1157/m.1744-1745 yılında Aslan Paşa oğlu Ahmet Bey tarafından tamir edildiği anlaşılmaktadır. Şahruh Bey, eşi Şahsultan Hatun adına Çandır’da bir zaviye yaptırdığını ve bunun da vakfiyesinde 29 nisan 1942 tarihli bir vakfiyesinin olduğu biliniyor.

Mescit boyuna dikdörtgen planlı üç sahınlı idi. Orta sahın geniş ve yüksek tutulmuştu. İki minaresi vardı. Bunlardan daha eski olan batıdaki ayakta durmaktadır. Minare kare kaideli yuvarlak gövdelidir. Kaideden minareye çıkış olan yer yıkılmıştır.

Bu günler de yapı tamamen yıkılmış olup yalnızca minaresi ayaktadır.

Çandır Şahsultan Hatun Türbesi

www.santiyegunlugu.com
Çandır Şahsultan Hatun Türbesi

Kitabesi bulunmamakta. Şahsultan ve Kocası Şahruh Beyin yer aldığı bir türbedir. Türbenin içerisinde ki yazılarda bu izleri bulmamız mümkündür.

Yakın bir tarihte türbenin eyvan ve dış külah örtüleri, ihtiyaç duyulan iç ve dış kısımları, restorasyon görmüştür.

Şahsultan Hatun kümbeti, kümbet+eyvan bileşimi Türbeler gurubuna girer. Türbe, sekizgen gövdeli ve doğrusuna ilave edilmiş eyvandan oluşur. Türbe, sekizgen gövdeli ve doğusuna ilave edilmiş eyvandan oluşur.

Çayıralan Çerkez Bey Türbesi

www.santiyegunlugu.com
Çayıralan Çerkez Bey Türbesi

Türbe eyvanın doğu duvarindaki kitabesine göre tarihlendirilir.

Yapı, kare kaide üzerine oturan sekizgen prizmal gövdeli, kuzeye açılan eyvanlı ve kubbelidir. Türbe, Çandır Şahsultan Hatun Türbesine çok benzer, ondan farklı eyvanın kısa ve kümbet kısmının kubbeli olmasıdır.

Türbe, sekizgen gövdeli, içten ve dıştan kubbelidir. Sembolik sanduka odasını, doğu, batı ve güneye açılan üç alt pencere aydınlatır. Girişi eyvan içine açılır. Yuvarlak basık kemerli giriş, yuvarlak kaval silmelerle tepede sivri kemer oluşturacak şekilde biçimlendirilmiş içi mukarnaslarla doldurulmuştur.

Kahraman Maraş Ulu cami

www.santiyegunlugu.com
Kahraman Maraş Ulu cami

Caminin yapım tarihi bilinmemektedir.

Cami mihraba dikey uzanan yedi sahınlıdır. Sahınları birbirinden dikdörtgen kesitli iki sıra altı ayak ayırır. Bu sahınların doğusuna sonradan bir sahın daha ilave edilmiştir. Kadınlar mahfili gibi kullanılan bu mekan dört sütunlu harime bağlanmıştır. Zemini harimden 1.5 m kadar yüksektir. O nedenle buraya kuzey doğudaki merdivenlerle çıkılır.

Elbistan Ulu Cami

www.santiyegunlugu.com
Elbistan Ulu Cami

Cami 1515 tarihlerinde yaptırılmıştır. Şahsuvar beyin oğlu Ali Bey zamanında yapıldığını söyleyebiliriz. Bugün giriş kapısı üzerinde 637/1240 tarihli bir Selçuklu kitabesi vardır.

Cami harimi ortasında dört ayak üzerine oturan ve 8m çapında bir kubbe ile bu kubbeyi dört bir yandan çerçeveleyen birer yarım kubbe yer alır. Köşelerde küçük kubbeler vardır. Kubbe yarım kubbe şemasıyla harimde merkeziyet fikri iyi vurgulanmıştır. Mihrap beşgen şeklindedir. Minber taştan yapılmıştır. Güney ve kuzeyde ikişer, doğu ve batıda birer alt pencere iç mekanı aydınlatır.

Gemerek Şahruh Köprüsü

www.santiyegunlugu.com
Gemerek Şahruh Köprüsü

Dulkadiroğlu Şahruh Bey tarafından yaptırılmıştır. 1538-1539 da oğlu Mahmut Bey tarafından onarılmıştır. Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan köprü 155m Uzunluğunda 5.5m eninde sekiz gözlüdür. Gözlerinden en büyüğünün kemer açıklığı 12mdir. Yapı 1908 ve 1935 yıllarında restore edilmiştir. Köprünün doğudan ilk gözünün kemer üst hizasında bir taş üzerinde üzüm ve aslan kabartması vardır.

Kahramanmaraş İklime Hatun Mescidi

www.santiyegunlugu.com
Kahramanmaraş İklime Hatun Mescidi

Maraş’ta Alaüddevle’nin kızı iklime hatun tarafından 1480 yılında yaptırılmıştır. Bitişiğinde bir türbe bulunur.

Kahramanmaraş Taş Medrese

www.santiyegunlugu.com
Kahramanmaraş Taş Medrese

Alaüddevle’nin kızlarından birine mal edilen mal edilen yapı, dengesiz ve karışık planıyla Memluklu geleneğine bağlıdır. Yapının bir kolunda türbe bulunur. Ana eyvanın yerini güneyde mescit yer almıştır. Mescit, dikdörtgen planlıdır. İki askı kemerle üçe bölünmüştür. Ortada kubbe iki yanda tonoz örtülüdür.

Hacı Bektaş Balım Sultan Türbesi

www.santiyegunlugu.com
Hacı Bektaş Balım Sultan Türbesi

Türbe, kitabesine göre, Şehsuvar oğlu Ali Bey tarafından 1520 tarihinde esas adı hızır Bali olan Balım Sultan adına yaptırılmıştır. Türbe, Kümbet+Eyvan planlıdır. Türbenin kuzey tarafından çift hazırlık mekanı vardır. En dıştaki hazırlık mekanı iki sütuna oturan üç sivri kemerle dışarı açılan revaklı bir bölümdür. Bu revaklı bölümün arkasında kare üzeri kubbeli bir hazırlık mekanı daha vardır.

Darende Ulu cami

www.santiyegunlugu.com
Darende Ulu cami

Bu gün yenilenmiş çinko çatılı bir camidir. 1479-1515 yapımlı camidir.

Gaziantep Alauddevle cami

www.santiyegunlugu.com
Gaziantep Alauddevle cami

Orjinal durumu tamamen kaybedilmiştir. 1500-1515 tarihlerinde yapılmıştır.

Kahraman Maraş Hatuniye cami

Cami, Yavuz Sultan Selimin büyük annesi, Dulkadirli hükümdarı Alaüddevle’nin hanımı Şems Hatun tarafından 1507 dan önce yaptırılmıştır. Cami, enine dikdörtgen planlıdır.

Kayseri Hatuniye Medresesi

www.santiyegunlugu.com
Kayseri Hatuniye Medresesi

Yapım tarihi 1431-1432 dir

Gemerek Şahruh Bey Mescidi

Harap olan mescit Çapanoğulları tarafından 1822 de onarılmıştır.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir